Recent site activity

Jun 8, 2016, 11:29 PM Shidan Murphy created June 9, 2016
Feb 2, 2016, 6:13 PM Shidan Murphy created February 3, 2016 - New Video (Android)
Jan 16, 2016, 12:49 AM Shidan Murphy created Jan 16, 2016 - New Video (iOS)
Jan 13, 2016, 2:37 AM Shidan Murphy created Jan 13, 2016 - New Video (Android)
Jan 3, 2016, 7:53 AM Shidan Murphy created Jan 3, 2016 - New Video (iOS)
Nov 25, 2015, 1:29 AM Shidan Murphy edited Nov 25, 2015 - New Video (Android)
Nov 25, 2015, 1:27 AM Shidan Murphy created Nov 24, 2015 - New Video (Android)
Nov 24, 2015, 5:53 AM Shidan Murphy edited Nov 24, 2015 - New Video (iOS)
Nov 24, 2015, 5:51 AM Shidan Murphy created Nov 24, 2015 - New Video (iOS)
Apr 21, 2015, 7:56 PM Shidan Murphy created April 21, 2015 - Bug fixes
Mar 22, 2015, 6:16 PM Shidan Murphy edited March 22, 2015 - Forum Improvement
Mar 22, 2015, 6:16 PM Shidan Murphy created March 22, 2015 - forum fixes
Aug 27, 2014, 8:28 PM Shidan Murphy created August 27, 2014 - New Video
May 4, 2014, 5:15 PM Shidan Murphy edited We're growing -- Welcome Chandy Calope!
May 4, 2014, 5:15 PM Shidan Murphy edited We're growing -- Welcome Chandy Calope!
May 4, 2014, 4:55 PM Shidan Murphy created May 4, 2014 - New Video
Feb 23, 2014, 1:39 PM Shidan Murphy created Feb 20, 2014 - v 2.1.3 (iTunes) released
Feb 23, 2014, 1:30 PM Shidan Murphy edited New versions of R Instructor
Feb 23, 2014, 1:29 PM Shidan Murphy edited New versions of R Instructor
Feb 23, 2014, 1:19 PM Shidan Murphy edited New versions of R Instructor
Feb 23, 2014, 1:17 PM Shidan Murphy edited New versions of R Instructor
Feb 23, 2014, 1:13 PM Shidan Murphy created New versions of R Instructor
Feb 17, 2014, 5:37 PM Shidan Murphy created Feb 10, 2014 - v 2.02 (Android) released
Aug 23, 2013, 9:55 PM Shidan Murphy edited Awards
Aug 15, 2013, 9:07 AM Shidan Murphy created Aug 15, 2013 - v2.1.2 (iOS)

older | newer